Disclaimer - Beauty for You
350
page-template-default,page,page-id-350,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.2,vertical_menu_enabled, vertical_menu_transparency vertical_menu_transparency_on,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive

Disclaimer

Sitevoorwaarden:

Gebruiksbeperkingen in verband met intellectuele eigendomsrechten:
Deze site bevat elementen waarop intellectuele eigendomsrechten van Beauty for You, Waldner.nl en van derden rusten. Te denken is aan logo’s , foto’s, teksten en de grafische vormgeving van de internetpagina’s. Om deze belangen te beschermen gelden de volgende gebruiksbeperkingen bij het gebruik van deze site:
Het is niet toegestaan onderdelen van Beauty for You elektronisch of anderszins te kopiëren, behalve voor zover noodzakelijk om deze site op een efficiënte manier via het internet te raadplegen en gebruik te maken van de daarop aangeboden diensten.
Het is in principe toegestaan hyperlinks aan te brengen naar Beauty for You
Het is niet toegestaan een hyperlink naar Beauty for You zo in te richten dat een internetgebruiker deze site in een frame te zien krijgt van een andere internetpagina.

Disclaimer:

De gegeven informatie wordt verondersteld betrouwbaar te zijn, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment veranderd worden. Wij streven er naar de site permanent beschikbaar te hebben.Voor de eventuele gevolgen van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de site kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard.
Aansprakelijkheid:
Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kunnen wij de beschikbaarheid en juistheid van alle op deze site voortkomende gegevens niet volledig garanderen. Beauty for You aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door afwezigheid of onjuistheid van op deze site weergegeven gegevens.